Day: August 6, 2019

Đời sống

Phòng chống bệnh cận thị trong học đường

Cận thị được coi là một trong số những căn bệnh đường đang ở mức báo động. Bệnh cận thị trong học đường thường có liên quan đến điều kiện vệ sinh, ánh sáng, tiêu chuẩn của phòng học cũng như các trang thiết bị. Cùng tìm hiểu về cận thị trong học đường và […]

Read More