Day: December 27, 2018

Đời sống

Một vài điểm nổi bật về Luật đầu tư nước ngoài

Để có một Bộ Luật đầu tư nước ngoài như hiện nay, nó đã phải trải qua quá trình nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi phức tạp. Hãy cùng nhìn một vài điểm nổi bật của Luật đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư nước ngoài Phó Thủ tướng chính phủ Đặng Việt Châu đã cho […]

Read More